Foodtech & Pharmatech TAIPEI & Taiwan Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง

ขายดีที่สุด

CASHIDO Foodtech & Pharmatech ไทเป & ไต้หวัน Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016 บทนำ

CASHIDO CORPORATIONคือไต้หวันผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตใน O3 Pure Ozone Faucet Water System, Cabozi Micro Bubble System CASHIDO ให้บริการลูกค้าของเราด้วยเครื่อง 10 วินาทีคุณภาพสูง, ฝักบัวโอโซน Mermaido, เครื่องฟอก 10 วินาที, ระบบอ่างอาบน้ำไมโครฟอง, ระบบ Micro Bubble ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, ระบบล้างอาหารฟอง Cabozi Micro, ระบบล้างอาหาร, ไฟ LED Home Grow, พลังงานแสงอาทิตย์, ความสามารถในการผลิตตั้งแต่ปี 2541 ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 18 ปี CASHIDO จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเสมอ

Foodtech & Pharmatech TAIPEI & Taiwan Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

2016/05/23 เงินสด

รายละเอียดนิทรรศการ

Foodtech & Pharmatech TAIPEI & Taiwan Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

วันและเวลาแสดง22-25 มิถุนายน, 09:00-17:00 น.

บูธ CASHIDO หมายเลข: L0703 , 4F, Hall 1, Taipei Nangang Exhibition Center

                                         C0620ฮอลล์ 1 นิทรรศการไทเปเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์