Foodtech & Pharmatech TAIPEI และไต้หวัน Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

ขายดีที่สุด

CASHIDO Foodtech & Pharmatech TAIPEI & Taiwan Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016 บทนำ

CASHIDO CORPORATIONเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตไต้หวันในระบบน้ำก๊อกน้ำบริสุทธิ์โอโซน O3, Cabozi Micro Bubble System CASHIDO นำเสนอลูกค้าของเราเครื่อง 10 วินาทีฝักบัว Mermaido Ozone เครื่องกรอง 10 วินาทีระบบ Micro Bubble อ่างอาบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม Micro Bubble Systems ระบบ Cabozi Micro Bubble Food ระบบล้างอาหารระบบซักผ้าบ้าน LED Grow Lights พลังงานแสงอาทิตย์ ความสามารถในการผลิตตั้งแต่ปี 1998 ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 18 ปี CASHIDO มักจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเสมอ

Foodtech & Pharmatech TAIPEI และไต้หวัน Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

2016/05/23 CASHIDO

รายละเอียดนิทรรศการ

Foodtech & Pharmatech TAIPEI และไต้หวัน Int'l Hotel, Restaurant & Catering Show 2016

วันที่และเวลาแสดง: 22-25 มิ.ย. , 9: 00-17: 00 น

CASHIDO หมายเลขบูธ: L0703 , 4F, ห้องโถง 1 ศูนย์แสดงสินค้าไทเปหนานกัง

                                         C0620 , โถง 1, นิทรรศการไทเปเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์